خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی پلاک ثبتی زمانی بایستی انجام شود که آدرس ثبتی ملک و یا حدود اربعه ملک نامعلوم باشد در این صورت لازم است اسناد و مدارک ثبتی ملک بررسی شود و با استفاده از این اسناد آدرس و حدود اربعه ملک معلوم شود …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود با خبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق به دست بیاورد و بخواهد سند تک برگی برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی و سند های شاهنشاهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک مطلع نمی باشد و این گونه املاک باید با توجه به سند قدیمی موجود و پلاک ثبتی درج شده در آن و نیز حدود اربعه ملک که در …

توضیحات بیشتر »