خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی قابل اجرا می باشد در واقع جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود مرزهای ملک میباشد و با انجام آن مالک می تواند ثابت کند که املاک مجاور به حدود مرز های ملک تجاوز کرده اند یعنی نقشه جانمایی به …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ملک مرز مشخصی نداشت باشد و در آن صورت ابتدا باید با انجام جانمایی پلاک ثبتی، حدود ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد و با مشخص شدن مرز های ملک، نقشه یو تی ام تهیه …

توضیحات بیشتر »

تبدیل سند شاهنشاهی به سند تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل سند شاهنشاهی به سند تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل سند شاهنشاهی به سند تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی به این منظور می باشد که اسناد قدیمی ای که برای دوره ی شاهنشاهی می باشد چون فقط در آن اطلاعات حقوقی وجود دارد مالک می خواهد که با تبدیل سند قدیمی به سندتک برگ اطلاعات فنی ملک را داشته باشد …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی به عنوان یک مدرک در دادگاه ارائه می شود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امو ثبتی مراجعه کرده و کارشناس با استفاده از پلاک های ثبتی نقشه برداری موقعیت ملک را تعیین میکند و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده به منظور اینکه مالک از موقعیت دقیق خود با خبر نباشد و همچنین به دلیل قدیمی بودن سند از آن جایی که اطلاعات مکانی در آن درج نشده است نمی تواند آدرس ملک خود را پیدا کند و در صورتی که بخواهد حدود …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت است که کارشناس با تخصصی که دارد موقعیت دقیق و محدوده ی ملک را مشخص می کند و این کار را حتما باید کارشناسان رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی  که از نظر فنی تخصص این کار …

توضیحات بیشتر »