خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مهرو امضای این کارشناس مورد تایید سازمان ها وادارات مختلف می باشد و انجام جانمایی پارکینگ های تجاری به این دلیل می باشد که درنهایت ساخت و ساز آپارتمان …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به این منظور می باشد که تعداد پارکینگ های سالم ومزاحم مشخص شود.اگر ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده در نقشه معماری همخوانی نداشته باشد،شهرداری دستور تهیه نقشه وضع موجود آپارتمان مسکونی با نقشه معماری  آن رامی دهد. انجام …

توضیحات بیشتر »