خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به این منظور می باشد که تعداد پارکینگ های سالم ومزاحم مشخص شود.اگر ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده در نقشه معماری همخوانی نداشته باشد،شهرداری دستور تهیه نقشه وضع موجود آپارتمان مسکونی با نقشه معماری  آن رامی دهد. انجام …

توضیحات بیشتر »