خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت

بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک  را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است با جانمایی ملک حدود اربعه ملک معلوم گردد که این حدود بر روی زمین مشخص نباشد در اینصورت با جانمایی ملک بر روی زمین با روشهای تخصصی میتوان این مسئله را …

توضیحات بیشتر »