خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک از به وجود آمدن بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری میکند و با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ملک می توان برای ملک سندتک برگ اخذ نمود.همچنین با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک  را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است با جانمایی ملک حدود اربعه ملک معلوم گردد که این حدود بر روی زمین مشخص نباشد در اینصورت با جانمایی ملک بر روی زمین با روشهای تخصصی میتوان این مسئله را …

توضیحات بیشتر »