خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی از عهده افراد متخصص بر می آید و در واقع فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری که به اسناد ثبتی و قدیمی ملک دسترسی دارد می تواند این عملیات را انجام دهد و آدرس و حدود اربعه ملک را تشخیص دهد. انجام جانمایی …

توضیحات بیشتر »