خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری با هدف رسیدن به مساحت و متراژ دقیق هر قسمت از آپارتمان انجام می شود. تفکیک و پیش تفکیک هر یک برای آپارتمانها استفاده می شوند و در نتیجه ابعاد و مساحت  دقیق هر واحد به دست می آید و کارشناس …

توضیحات بیشتر »