خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفکیک آپارتمان و نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفکیک آپارتمان و نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفکیک آپارتمان و نقشه توسط کارشناس دارای صلاحیت بایستی انجام شود تا در نتیجه مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان حاصل شود یکی از مواقعی که لازم است مساحت دقیق هر واحد حاصل شود زمانی است که افراد قصد خرید و فروش واحدهای آپارتمانی را قبل از اتمام ساخت و …

توضیحات بیشتر »