خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان ها برای بیمارستان ها برای اینکه مساحت و ابعاد قسمت های مختلف آپارتمان یا ساختمانها اعم از مشاعات و اختصاصی مشخص شود،باید نقشه تفکیک آپارتمان تهیه می شود.هر واحد از آپارتمان برای خود به صورت جداگانه دارای یک سند می باشد که مشخصات ملک از جمله مساحت …

توضیحات بیشتر »