خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران تنها از عهده یک فرد متخصص در حوزه تفکیک آپارتمان بر می آید فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری می تواند این عملیات را طبق اصول و قواعد انجام دهد و در نتیجه نقشه تفکیک آپارتمان را تهیه نماید و با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های تجاری برای انجام معامله

انجام تفکیک آپارتمان های تجاری برای انجام معامله

انجام تفکیک آپارتمان های تجاری برای انجام معامله مطمئن از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و تفکیک آپارتمان عملیاتی تخصصی است کهه فرد افراد زبده از عهده آن بر می آیند این عملیات قبل از اینکه ساخت و ساز اتمام یابد نیز انجام می شود تا با به …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت  و متراژ دقیق واحد های آپارتمانی انجام می شود. تفکیک آپارتمان با استفاده از تجهیزات دقیق و روش های مخصوص انجام می شود این عملیات قبل از اینکه ساخت و ساز به پایان برسد انجام می گیرد تا با به دست آمدن …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن از عهده فرد مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این متخصص برای انجام این عملیات از روش ها و قواعد خاصی استفاده میکند و با استفاده از تجهیزات مخصوص برداشت از آپارتمان را انجام می دهد و سپس نقشه …

توضیحات بیشتر »