خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ انجام می گیرد تا بتوان واحد های آپارتمانی که فاقد سند تک برگ هسند را پیش از اینکه ساخت و ساز به اتمام برسد به طور مطمئن معامله نمود و انجام این عملیات حتما باید به فردیمتخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود. …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار می باشد،انجام می شود در واقع با تهیه نقشه پیش تفکیک مساحت دقیق واحد آپارتمان که قرار است پیش خرید شود مشخص میشود و خریدار با آگاهی کامل میتواند …

توضیحات بیشتر »