خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص زمانی لازم است که بخواهید ثابت کنید کاربری ملکتان مسکونی است و زراعی نمیباشد و برای این تغییر کاربری لازم است ثابت شود در گذشته در اراضی بنا وجود داشته است و برای اینکه این موضوع روشن شود بایستی عکسهای …

توضیحات بیشتر »

تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیرموات زمین از تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می شود که بتوانیم اراضی موات را از اراضی غیر موات تشخص دهیم.اراضی موات به زمین هایی گفته می شود که در آن کشاورزی انجام نشده است یعنی زمین هایی که سابقه کشاورزی ندارند و حالت طبیعی …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش کارشناس دارای صلاحیت یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مالک برای اینکه ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمی باشد باید ازملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا تنها باید توسط فرد متخصص و مورد اعتمادی هم چون کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا شود تا مورد پذیرش قرار بگیرد و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که مالک بخواهد ثابت کند اراضی متعلق به وی کشاورزی …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه را می توان به یک متخصص همانند کارشناسان رسمی دادگستری واگذار کرد و زمانی لازم است که تامین دلیل جهت ارائه به دادگاه ها فراهم شود که افراد به اختلافات ملکی با یکدیگر بر بخورند که این اختلافات تنها با …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس به منظور انجام امور قضایی در دادگاه تهیه میشود تا از طریق تفسیر عکس های هوایی میتوان مالکیت ملک را در منابع ملی یا اثبات تجوز به حریم ملک انجام داد و برای انجام تفسیر عکس های هوایی باید به …

توضیحات بیشتر »

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و گاهی ممکن است شخصی ملکی دارد که سال های زیادی می باشد که از وضع آن بی خبر است و پس از سال ها به سراغ ملک …

توضیحات بیشتر »

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد و عکس های هوایی به عکسهایی گفته میشود که از ارتفاعات توسط هواپیما با استفاده از شاتر و دوربینی که به آن متصل می باشد تهیه می شود و این عکس ها توسط دو سازمان نقشه …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس هوایی قدیمی به صورت دقیق توسط یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد. برای تفسیر عکس های هوایی از روش ها و تجهیزات دقیق و مخصوص تفسیر عکس های هوایی استفاده می شود تا اطلاعات مورد نیاز استخراج گردد. از تفسیر عکس های هوایی …

توضیحات بیشتر »