خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی زمانی لازم است انجام شود که اراضی افراد از لیست اراضی ملی قرار گرفته باشد و در واقع اراضی ملی به زمینهایی گفته میشود که سابقه احیا در آن وجود ندارد و زمین شکل طبیعی خود را حفظ کرده است در …

توضیحات بیشتر »