خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین حدود مرزهای ملک برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آنها مشخص میشود و همچنین با استفاده از عکس …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و کارشناس این عملیات را با استفاده از عکس های هوایی ملک زمانی که ملک دارای دیوارکشی بوده است با استفاده از تجهیزات تفسیر عکسهای هوایی همچون استریوسکوپ انجام می گیرد. انجام تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک برای کارهای بسیار زیادی انجام می شود. با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آن ها مشخص می شود و همچنین با استفاده از عکس های هوایی می توان حدود ملک را مشخص کرد. …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین وجود بنا به این صورت می باشد که از عکس های هوایی برای تهیه نقشه،راه سازی،کشاورزی ،برنامه ریزی شهری و… استفاده می شود که این عکس ها در خیلی از موارد به عنوان یک سند کاربردی می باشد. منظور از تفسیر عکس هوایی تشخیص …

توضیحات بیشتر »