خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و کارشناس این عملیات را با استفاده از عکس های هوایی ملک زمانی که ملک دارای دیوارکشی بوده است با استفاده از تجهیزات تفسیر عکسهای هوایی همچون استریوسکوپ انجام می گیرد. انجام تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »