خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع در صورتی که بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور اختلافاتی به وجود بیاید باید با انجام تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای مرزهای …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک برای کارهای بسیار زیادی انجام می شود. با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آن ها مشخص می شود و همچنین با استفاده از عکس های هوایی می توان حدود ملک را مشخص کرد. …

توضیحات بیشتر »