خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام تفسیر عکس های هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین حدود مرزهای ملک برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آنها مشخص میشود و همچنین با استفاده از عکس …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و کارشناس این عملیات را با استفاده از عکس های هوایی ملک زمانی که ملک دارای دیوارکشی بوده است با استفاده از تجهیزات تفسیر عکسهای هوایی همچون استریوسکوپ انجام می گیرد. انجام تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع در صورتی که بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور اختلافاتی به وجود بیاید باید با انجام تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای مرزهای …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک برای کارهای بسیار زیادی انجام می شود. با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آن ها مشخص می شود و همچنین با استفاده از عکس های هوایی می توان حدود ملک را مشخص کرد. …

توضیحات بیشتر »