خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزها ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع در صورتی که بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور اختلافاتی به وجود بیاید باید با انجام تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای مرزهای …

توضیحات بیشتر »