خانه / بایگانی برچسب: افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و انجام تفکیک و افراز میتواند به صورت اختیاری و یا باتوافق شرکا صورت گیرد و یا به صورت اجباری و با شکایت شرکا از هم انجام شود پس درنتیجه تفکیک املاک به دو طریق قابل انجام است …

توضیحات بیشتر »