خانه / بایگانی برچسب: ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه 22 تهران

بایگانی برچسب: ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه 22 تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۲۲ تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه 22 تهران

ارجاع کلیه کار های ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۲۲ تهران که شامل تهیه نقشه های یو تی ام و نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک می شود و بر اساس این نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ برای ملک اقدام می شود و این نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »