خانه / بایگانی برچسب: ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور ثبتی و شهرداری

بایگانی برچسب: ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور ثبتی و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور ثبتی و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور ثبتی و شهرداری

ارجاع کارهای ثبتی برای انجام امور ثبتی و شهرداری به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است.در واقع برای انجام امورثبتی ملک به یکسری مدارک نیاز میباشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار می باشد مراجعه کند.به طور مثال …

توضیحات بیشتر »