خانه / بایگانی برچسب: اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه 1

بایگانی برچسب: اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه 1

سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱ دادگستری

سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه 1 دادگستری

سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱ دادگستری به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را از مالک درخواست می کند که مالک موظف …

توضیحات بیشتر »

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه 1

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط وکیل پایه ۱ به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را از مالک درخواست می کند که مالک موظف …

توضیحات بیشتر »