خانه / گواهی تایید موقعیت

گواهی تایید موقعیت

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند به این منظور تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک مشخص شود که در واقع گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند به معنای اطلاعات فنی ملک می باشد که در آن موقعیت،مساحت و ابعاد ملک به طور دقیق ثبت شده است. تهیه گواهی …

توضیحات بیشتر »