خانه / پیدا کردن آدرس ملک

پیدا کردن آدرس ملک

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود ممکن می باشد. به طور کلی املاک قدیمی درصورتی که رها شوند آدرس نا معلوم خواهد شد و یا به عبارت دیگر گمشده محسوب میشوند و برای اینکه بتوان آدرس این املاک را پیدا کرد لازم است که عملیات جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

پیدا کردن املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

پیدا کردن املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا در نتیجه بتوان آدرس این املاک را پیدا کرد و برای آن سند تک برگ اخذ کرد و برای این که بتوان آدرس اینگونه املاک را پیدا کرد لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی را کارشناس …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس انجام می گیرد و کارشناس رسمی دادگستری برای یافتن آدرس ملک عملیات جانمایی پلاک ثبتی را انجام می دهد. با انجام این عملیات موقعیت و حدود اربعه ملک مشخص خواهد شد. پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس بعضی …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی توسط فردی متخصص و مجربی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و برای این که بتوان آدرس ملک گمشده را با استفاده از اسناد قدیمی پیدا کرد لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد …

توضیحات بیشتر »