خانه / پیاده سازی زمین

پیاده سازی زمین

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و اگر فردی بخواهد چهارگوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند و …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین بدون مشخص بودن مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک با دقت بالا ممکن نمی باشد. بنابراین برای پیاده سازی مختصات دقیق گوشه های ملک بر روی زمین باید به یک فرد متخصص و با صلاحیتی مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود و پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز به اینمنظور انجام می شود که مالک بخواهد ساختمانی روی زمین ملک خود بنا کند و این ساختمان باید درموقعیت تحت …

توضیحات بیشتر »

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند روی زمین برای تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام انجام می شود.در واقع برای اینکه ملکی میخ کوبی شود و گوشه های ملک روی زمین پیاده سازی شود باید نقشه یو تی ام ملک تهیه شود. …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهار گوشه برای املاک فاقد مرز مشخص

پیاده سازی چهار گوشه برای املاک فاقد مرز مشخص

پیاده سازی چهار گوشه برای املاک فاقد مرز مشخص به این دلیل انجام می شود که بتوان حدود ثبتی و دقیق ملک را روی زمین تثبیت نمود. پیاده سازی معمولا قبل از ساخت و ساز انجام میشود تا سازه روی حدود ثبتی و واقعی ملک بنا شود و اینکار حتما …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری با تهیه نقشه یو تی ام امکانپذیر خواهد بود در واقع برای اینکه بتوان حدود اراضی را روی زمین میخ کوبی و تثبیت نمود و آن را دیوارکشی کرد و همچنین سند تک برگ برای آن اخذ نمود، باید نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند.برای تهیه نقشه یو تی ام ،مالک باید به یک شخص …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز برای تثبیت موقعیت دقیق و حقیقی ملک روی زمین به کار می رود و قبل از انجام هر ساخت و سازی باید ابتدا پیاده سازی انجام شود و برای انجام پیاده سازی اصولی ابتدا می بایست موقعیت و حدود دقیق …

توضیحات بیشتر »