خانه / نقشه 2000 ام

نقشه 2000 ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و نقشه یو تی ام دو هزارم نقشه ای با دقت بالا است که با تهیه آن موقعیت ملک بر روی شهر مشخص و معلوم می گردد. تهیه نقشه UTM …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰_تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000_تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰_تهیه نقشه شهرداری برای اخذ جواز ساخت و ساز باید تهیه شود زیرا موقعیت ملک و همچنین موقعیت املاک مجاور،خیابان، کوچه و… نیز باید مشخص شود و منظور از نقشه یک دو هزارم نقشه ای می باشد که با مقیاس یک دو هزارم می باشد. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM به منظور بررسی تطبیق مساحت وضع موجود ملک با ابعاد سندی ملک میباشد و تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود و جانمایی روی نقشه یک دو هزارم  برای تعیین مساحت دقیق ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک بر روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک بر روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک بر روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا یک مدرکی فراهم شود تا قابل ارائه به شهرداری باشد و نقشه یو تی ام از جانب بسیاری از سازمانهای دولتی درخواست میشود و شهرداری نیز هنگام صدور جواز ساخت این نقشه را با …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری از طرف سازمان های مختلف به منظور انجام کارهای مربوط به ملک از مالک در خواست می شود. جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم یعنی نقشه ای که حدود ملک در سیستم مختصات یو تی ام نمایش داده …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران برای اخذ جواز ساخت و ساز از شهرداری مالک باید برای ساخت و ساز این نقشه را تهیه کند تا جواز ساخت برای این کار اخذ کند در واقع پس از انجام این کار موقعیت ملک با سیستم مختصات یو تی …

توضیحات بیشتر »