خانه / نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری را می توان به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد این فرد متخصص برای تهیه این نقشه از تجهیزات دقیقی بهره می گیرد و با دقت بالا برداشت خود را از از ملک انجام می دهد تا در نتیجه اختلاف …

توضیحات بیشتر »

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی نقشه ای است که با تهیه آن موقعیت ملک، شیب واختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها به دست می آید. تهیه این نقشه از جانب شهرداری به منظور صدور جواز ساخت از مالکینی که ملکشان در مناطق شیب دار قرار …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار به این منظور از جانب شهرداری از مالک در خواست می شود که علاوه بر موقعیت دقیق و ابعاد و مساحت دقیق ملک ارتفاع و شیب ملک نیز به دست بیاید در واقع اصلی ترین دلیلی که شهرداری این نقشه را از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی برای املاک تهران که از طرف شهرداری دستور آن به مالک داده میشود در واقع برای اینکه بتوان جواز ساخت برای ملک اخذ کرد ممکن است شهرداری برای اینکه متوجه اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها شود، این نقشه را از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار شمال تهران به این دلیل تهیه می شود که موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص شود دستور تهیه نقشه یو تی ام از طرف شهرداری برای صدور جواز ساخت می باشد تا مالک بتواند در ملک خود ساخت و ساز …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی شیبدار باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار می باشند پس علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام دو بعدی باید نقشه ارتفاعی نیز تهیه شود. تهیه …

توضیحات بیشتر »