خانه / سند تک برگ ماده 147

سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی که بر طبق این قانون مالکین اراضی کشاورزی و باغاتی که خارج از شهر هستند می توانند به قانون ۵۶ حفاظت از اراضی ملی و جنگلها اعتراض داشته باشند. در واقع ممکن است برخی اراضی به اشتباه ملی شناخته شود در نتیجه با فراهم کردن …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی به منظور مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد در واقع طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اراضی باید املاکی که وضعیت ثبتی آنها مشخص نمی باشد تعیین تکلیف شوند تا در صورت امکان و داشتن شرایط لازم برای این املاک سند رسمی صادر شود. …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت یعنی همان ماده ۱۴۷ که برای اینگونه املاک تصویب شده است تا در نتیجه سند مالکیت امروزی یعنی سند تک برگ برای این املاک صادر گردد بنابراین در صورتی که ملک تمامی شرایط را داشته باشد و همچنین تصرف فرد نیز بر ملک قانونی …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باید اراضی که فاقد سند رسمی هستند بررسی شود و در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود و برای انجام تعیین تکلیف اراضی باید یکسری ازمدارک ارائه شود که در املاک قولنامه ای این مدارک شامل …

توضیحات بیشتر »