خانه / رها سازی ملک

رها سازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری با دقت بالا قابل تهیه خواهد بود و زمانی که ثابت گردد ابعاد و مساحت وضع موجود ملک از از ابعاد و مساحت سند بزرگتر است میبایست قسمت های اضافی بر ملک رهاسازی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با این هدف انجام می شود که قسمت های اضافی بر ملک با دقت بالا مشخص گردد که از کدام سمت و جهت و به چه مقدار می باشد سپس این قسمت ها رها می شود. پس در صورتی که معلوم …

توضیحات بیشتر »