خانه / جانمایی پارکینگ

جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری که تخصص لازم را برای این کار دارد و در نهایت نقشه تهیه شده حاصل از جانمایی پارکینگ ها با مهر و امضای این کارشناس ارزش و اعتبار پیدا میکند و با جانمایی پارکینگ که پس از ساخت آپارتمان انجام …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مهرو امضای این کارشناس مورد تایید سازمان ها وادارات مختلف می باشد و انجام جانمایی پارکینگ های تجاری به این دلیل می باشد که درنهایت ساخت و ساز آپارتمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران ضروری خواهد شد اگر که نقشه معماری با نقشه وضع موجود ملک مغایرت داشته باشند و در نهایت پس از تهیه این نقشه تعداد پارکینگ ها مشخص خواهد شد یعنی پارکینگ های سالم و مزاحم تعیین خواهد شد و اینکار در حیطه تخصص …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به این منظور می باشد که تعداد پارکینگ های سالم ومزاحم مشخص شود.اگر ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده در نقشه معماری همخوانی نداشته باشد،شهرداری دستور تهیه نقشه وضع موجود آپارتمان مسکونی با نقشه معماری  آن رامی دهد. انجام …

توضیحات بیشتر »