خانه / جانمایی ملک

جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک  را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است با جانمایی ملک حدود اربعه ملک معلوم گردد که این حدود بر روی زمین مشخص نباشد در اینصورت با جانمایی ملک بر روی زمین با روشهای تخصصی میتوان این مسئله را …

توضیحات بیشتر »

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک را باید به فردی سپرد که به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی داشته باشد و با تخصص خود جانمایی ملک را انجام دهد تا علاوه بر آدرس ملک حدود اربعه ملک نیز بر روی زمین مشخص شود. جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »