خانه / تعیین تکلیف سند

تعیین تکلیف سند

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق می گیرد یا خیر در واقع برای اراضی که وضعیت ثبتی آن ها مشخص نمی باشد باید مالکین این املاک با مدارکی از ملک دارند …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند به منظور مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد در واقع طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اراضی باید املاکی که وضعیت ثبتی آنها مشخص نمی باشد تعیین تکلیف شوند تا در صورت امکان و داشتن شرایط لازم برای این املاک سند رسمی …

توضیحات بیشتر »