خانه / تایید موقعیت پلاک ثبتی

تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین موقعیت ملک در منطقه می باشد.با تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند موقعیت ملک با دقت بالایی تعیین می شود و سپس تثبیت می شود و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »