خانه / افراز و تفکیک

افراز و تفکیک

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران با هدف تقسیم اراضی صورت می گیرد و افراز و تفکیک قواعدی دارد که طبق آن این عملیات ها برای املاک و اراضی ممکن است. افراز و تفکیک به صورت اجباری و یا توافقی قابل انجام میباشد و هر دوی این عملیات …

توضیحات بیشتر »

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و انجام تفکیک و افراز میتواند به صورت اختیاری و یا باتوافق شرکا صورت گیرد و یا به صورت اجباری و با شکایت شرکا از هم انجام شود پس درنتیجه تفکیک املاک به دو طریق قابل انجام است …

توضیحات بیشتر »

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و در حیطه تخصص او می باشد. تفکیک برای اموال مشاع و غیر مشاع انجام می شود یعنی تعیین سهم هر شریک از مال مشاع می باشد. تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری در واقع تفکیک …

توضیحات بیشتر »

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع تفکیک عرصه به منظورتعیین موقعیت دقیق ملک و مرزهای آن با املاک مجاور می باشد تا مشخص شود که ملک به املاک مجاور تجاوز نکرده باشد و با انجام تفکیک عرصه مرز های ملک با …

توضیحات بیشتر »

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران به منظور تقسیم مال صورت می گیرد و تفکیک و افراز هر دو به نوعی تقسیم کردن ملک هستند ولی تفاوت هایی با هم دارد. برای تفکیک و افراز ملک بایستی نقشه یو تی ام فراهم گردد و …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران ممکن است مالکین به دلایل مختلفی به آن نیاز پیدا کنند و در واقع به طور کلی افراز و تفکیک ملک به معنی تقسیم ملک است اما تفکیک و افراز با هم تفاوت هایی دارند در صورتی که افراد تصور می کنند …

توضیحات بیشتر »