خانه / استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس به این صورت می باشد که انجام استعلام قبل از انجام معامله امری ضروری می باشد زیرا در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی به این صورت میباشد که اگر شخصی بخواهد ملک یا زمین را معامله کند لازم است در مورد ملک از اداره ثبت اسناد استعلام بگیرد و سپس معامله را انجام دهد و استعلام گرفتن از وضعیت ثبتی ملک به این علت می …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی به این صورت می باشد که انجام استعلام قبل از انجام معامله بسیار ضروری می باشد زیرا در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده وگاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و با …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی قابل انجام می باشد انجام استعلام از وضعیت ثبتی وقتی لازم و ضروری می باشد که افراد قصد انجام معامله ای مطمئن داشته باشند در واقع با انجام این استعلام وضعیت ثبتی و مالکین پیشین و …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و انجام استعلام قبل ازانجام معامله امری ضروری میباشد زیرادرموارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک_کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک_کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک_کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که انجام استعلام قبل از انجام معامله امری ضروری میباشد زیرا در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک بعلل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و با انجام …

توضیحات بیشتر »

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله به یک معامله ای با اطمینان بالا منتهی می شود اما  استعلام وضعیت ثبتی ملک باید توسط یک متخصص مورد اطمینان انجام شود تا اگر قصد انجام معامله ملکی را داشته باشید با انجام این استعلام از وضعیت ملک باخبر شوید …

توضیحات بیشتر »

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و یکی از اعمالی است که این کارشناس تخصص آن را دارد و با این استعلام بسیاری از حقایق درباره ملک مشخص خواهد شد و در واقع اطلاعات ثبتی ملک حاصل میگردد و این کار با استفاده از پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »