خانه / ارزیابی ملک

ارزیابی ملک

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی که یک متخصص است قابل انجام میباشد این متخصص می تواند به صورت کارشناسانه ارزیابی قیمت ملک را انجام دهد و در نتیجه قیمت واقعی ملک را بر آورد کند همچنین کارشناس تخصص تفکیک آپارتمان را نیز دارد و در نتیجه می تواند مساحت دقیق …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به این صورت انجام می شود که کارشناس با در نظر گرفتن یک سری از نکات که درارزیابی ملک تاثیر گذار می باشد ارزیابی ملک را انجام می دهد در واقع ارزیابی ملک به معنی قیمت گذاری ملک میباشد …

توضیحات بیشتر »